Kim chi rong biển ViJa 100g
Series :
Quy Cách Sản Xuất : Preserved 
Hạn sử dụng : Preserved 
Price : 18,000 VNĐ