HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.

  Diện mạo mới đối với thương hiệu Rong Biển VIJA của Công ty Cổ phần Đại Dương VN.

  VIJA thương hiệu độc quyền của Công ty Cổ phần Đại Dương VN tham gia hội chợ "Nông nghiệp và Thương Mại Vùng Đông Nam Bộ" tại Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.